DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Podpora pro správce dopravní infrastruktury

Cílem organizací zajišťujících správu dopravní infrastruktury je nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou dopravní cestu.

iStock_000057425390_LargeSAMO je navrženo tak, aby efektivně podporovalo správce dopravní infrastruktury systémem, který zajišťuje dohled nad aktuální dopravní situací, umožňuje řízení dopravy prostřednictvím telematických zařízení a poskytuje dopravní informace prostřednictvím informačních tabulí, vysílání RDS-TMC a internetu.

Naše řešení také podporuje plánování, řízení a kontrolu provádění údržbových prací na daných úsecích a zařízeních dálniční komunikace. Řešení SAMO je též základním kamenem ICT infrastruktury Smart City.

SAMO také podporuje instituce v rámci integrovaného záchranného systému propojením dopravních telematických systémů s integrovaným záchranným systémem a bezpečnostními systémy. Sdílení informací zajišťuje lepší reakci při řešení mimořádných událostí, nehod, zlepšenou prevenci mimořádných událostí s dopady na životní prostředí, atd.

 

Proč SAMO?

Komunikujes ostatními aplikacemi, např. v rámci integrovaného záchranného systému a tím zefektivňuje organizaci zásahů při likvidaci havárií, nehod atd.
Moderní systémpro podporu řízení, provozu a údržby dopravní infrastruktury, který umožňuje centrální a nepřetržitý dohled nad dopravní situací na úsecích dopravní sítě
Možnost poskytovánídopravních informací řidičům pomocí informačních hlášení o povětrnostních podmínkách, hustotě provozu a stavu komunikace
Zajištěníefektivního plánování a řízení údržbových prací na úsecích a zařízeních dálniční sítě

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US