ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Sofistikované řešení pro rozvodné společnosti

Společnosti ze sektoru a další společnosti spravující rozsáhlý infrastrukturní majetek ((např. rozsáhlé distribuční sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace, telekomunikace, dálkové vytápění), velké průmyslové areály, doly, municipality, správci dopravní infrastruktury - silnice, železnice)), státní správa, pojišťovny (vyhodnocení povodňových oblastí a dalších rizik) jsou pod neustálým tlakem, když musí garantovat poskytování kvalitnějších služeb a vysokou spolehlivost svých dodávek a zároveň neustále snižovat provozních náklady a optimalizovat investice.

000009383417Zavedením první generace systémů Enterprise Asset Management, geografických informačních systémů a řídicích systémů před mnoha lety, společnosti začaly sbírat velká množství dat o svém majetku. Nástupem technologií dálkového sběru dat, smart grid a internetu věcí informační systémy získávají mnohem více údajů o svém zařízení prostřednictvím měřáků, čidel a dalších inteligentních zařízení. Tato komplexní data umožňují spravovat infrastrukturní majetek strategicky.

Nová generace systémů Enterprise Asset Management je založena na softwaru, který pomáhá sdružovat všechny tyto informace a dávat jim smysl. Naše inovativní řešení pomáhají utilitním společnostem lépe řídit náklady na posílení nebo výměnu součástí infrastruktury a zároveň umožňují dosažení požadované spolehlivosti, kterou zákazníci očekávají a regulační orgány vyžadují. Díky podpoře prostřednictvím našich řešení mohou rozvodné společností lépe řídit dosažení požadované úrovně služeb (SLA), optimalizovat investice a aktivně řídit rizika a využívat výhody pokročilých analytických nástrojů pro vytvoření strategického programu provozu a údržby.

Zlepšení řízení infrastruktury maximalizuje potenciál, kdy při vhodném rozložení provozních a investičních nákladů dochází k posilování hospodářského růstu, přispívání ke zvýšení životní úrovně a zlepšení environmentální udržitelnosti.

Proč SAMO?

Efektivní řízení rizikspojených se stárnutím infrastruktury
Efektivní vykazovánía plnění regulatorních požadavků
Predikcezvýšené poptávky po dodávkách médií
Zvýšeníkvality služeb

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US