ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ENERGETIKA & INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Sofistikované řešení pro rozvodné společnosti

Společnosti ze sektoru a další společnosti spravující rozsáhlý infrastrukturní majetek ((např. rozsáhlé distribuční sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace, telekomunikace, dálkové vytápění), velké průmyslové areály, doly, municipality, správci dopravní infrastruktury - silnice, železnice)), státní správa, pojišťovny (vyhodnocení povodňových oblastí a dalších rizik) jsou pod neustálým tlakem, když musí garantovat poskytování kvalitnějších služeb a vysokou spolehlivost svých dodávek a zároveň neustále snižovat provozních náklady a optimalizovat investice.

000009383417Zavedením první generace systémů Enterprise Asset Management, geografických informačních systémů a řídicích systémů před mnoha lety, společnosti začaly sbírat velká množství dat o svém majetku. Nástupem technologií dálkového sběru dat, smart grid a internetu věcí informační systémy získávají mnohem více údajů o svém zařízení prostřednictvím měřáků, čidel a dalších inteligentních zařízení. Tato komplexní data umožňují spravovat infrastrukturní majetek strategicky.

Nová generace systémů Enterprise Asset Management je založena na softwaru, který pomáhá sdružovat všechny tyto informace a dávat jim smysl. Naše inovativní řešení pomáhají utilitním společnostem lépe řídit náklady na posílení nebo výměnu součástí infrastruktury a zároveň umožňují dosažení požadované spolehlivosti, kterou zákazníci očekávají a regulační orgány vyžadují. Díky podpoře prostřednictvím našich řešení mohou rozvodné společností lépe řídit dosažení požadované úrovně služeb (SLA), optimalizovat investice a aktivně řídit rizika a využívat výhody pokročilých analytických nástrojů pro vytvoření strategického programu provozu a údržby.

Zlepšení řízení infrastruktury maximalizuje potenciál, kdy při vhodném rozložení provozních a investičních nákladů dochází k posilování hospodářského růstu, přispívání ke zvýšení životní úrovně a zlepšení environmentální udržitelnosti.

Proč SAMO?

Efektivní řízení rizikspojených se stárnutím infrastruktury
Efektivní vykazovánía plnění regulatorních požadavků
Predikcezvýšené poptávky po dodávkách médií
Zvýšeníkvality služeb