PRŮMYSL
PRŮMYSL

PRŮMYSL

Komplexní informace pro správná manažerská rozhodnutí v oblasti průmyslu

Pro oblast průmyslu nabízíme komplexní informační podporu činností spojených s provozováním a údržbou zařízení v průmyslových areálech, čímž pomáháme řešit problém správců průmyslových areálů a továren a také Facility manažerům spočívající v neustálém zvyšování kvality poskytovaných služeb, garanci vysoké spolehlivosti dodávek, snižování provozních nákladů a optimalizaci investic.

iStock_000038628554_FullHlavní součásti systému:

  • Technická evidence a dokumentace veškerých zařízení a objektů na bázi systému GIS (budovy, inženýrské sítě, technická zařízení).
  • Majetková evidence (pozemky, budovy, vlastnické vztahy, nájmy a pronájmy).
  • Evidence geodetických měření v areálu.
  • Pasporty areálu – např. pasport komunikací, návrh tras vozidel s danou výškou nebo váhou.
  • Podpora plánování a řízení údržby a oprav – sečení trávy, odklízení sněhu z chodníků.
  • Podpora rozvoje areálu (investiční výstavba, projektování).
  • Evakuační plány, rizikové zóny.

Kromě podrobné evidence majetku systém podporuje procesy řízení správy majetku – pronájem, leasing, údržba, zajišťování bezpečnosti, záznamy o spotřebě energie atd.

Důležitým prvkem je využití záznamů o nemovitém majetku pro výpočty daně z nemovitostí včetně vytváření daňových přiznání a řízení ostatních plateb / příjmů vztahujících se k nemovitosti.

Proč SAMO?

Efektivní a jednoduchévýkaznictví legislativních a regulatorních požadavků. Včasné splnění zákonných povinností minimalizuje riziko penalizace pro organizaci
Komplexní a přesnáevidence nemovitého majetku může být využita pro jednání s dodavateli (např. úklid, elektrická údržba apod.)
Kvalitní dokumentacemajetku, staveb a technické infrastruktury je zásadní pro krizové řízení
Plnění parametrůdodávek (SLA), optimalizace investic a aktivní řízení rizik
Schopnostdosáhnout více s méně prostředky: efektivně řídit rizika spojená se stárnutím infrastruktury
Spokojenostzákazníka spojená se spolehlivostí služby

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US