SPRÁVCI BUDOV (FACILITY MANAŽEŘI)
SPRÁVCI BUDOV (FACILITY MANAŽEŘI)

SPRÁVCI BUDOV (FACILITY MANAŽEŘI)

Řešení pro organizace spravující velký počet nemovitostí

Typickým klientem je organizace, která vlastní nebo spravuje rozsáhlý nemovitý majetek - pozemky, budovy, technické sítě, technologické celky.

Young business man using laptop and look to blue sky and cloud with cityscape in the background, business and cloud computing concept

SAMO umožňuje těmto klientům efektivně spravovat a evidovat nemovitý majetek.

Naše řešení je určeno pro organizace s velkým počtem budov, pro administrativní centra, průmyslové závody, školy, nemocnice, státní instituce nebo pro majitele rozsáhlých pozemků. Kromě podrobné evidence majetku SAMO podporuje procesy správy majetku – pronájem, leasing, údržbu, zajištění bezpečnosti, záznamy o spotřebě energie atd.

Důležitým prvkem je využití záznamů o nemovitém majetku pro výpočty daně z nemovitostí včetně vytváření daňových přiznání a řízení ostatních plateb / příjmů vztahujících se k nemovitosti.

Systém je koncipován jako otevřené řešení postavené na nejnovějších technologiích a mezinárodních standardech (XML, SOAP, Web Services atd.). Vzhledem k široké možnosti parametrizace, je systém schopen přizpůsobit se individuálním potřebám zákazníka. Může být propojen s jinými informačními systémy používanými v rámci společnosti (například ERP, systém pro správu dokumentů, existujícím GIS a Facility Management nebo jinými systémy).

Proč SAMO?

Komplexní a přesnáevidence nemovitého majetku může být využita pro jednání s dodavateli (např. úklid, elektrická údržba apod.)
Kvalitní dokumentacemajetku, staveb a technické infrastruktury je zásadní pro krizové řízení
Plnění parametrůdodávek (SLA), optimalizace investic a aktivní řízení rizik
Schopnostdosáhnout více s méně prostředky: efektivně řídit rizika spojená se stárnutím infrastruktury
Využití záznamůo nemovitém majetku pro výpočty daně z nemovitostí včetně vytváření daňových přiznání a řízení ostatních plateb/příjmů vztahujících se k nemovitosti

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US