TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Sdílení nákladů na výstavbu sítí elektronických komunikací

Naše řešení mohou sloužit jako jeden ze základních kamenů rozvoje sítí poskytujících vysokorychlostní přístup k internetu.

iStock_000024209757_FullJeden z hlavních účelů našeho řešení SAMO je shromažďovat a poskytovat informace o pasivní infrastruktuře vhodné pro výstavbu a provoz sítí nové generace (NGA). Náš produkt také efektivně podporuje adresné cílení dotací na výstavbu těchto NGA sítí.

Manažeři telekomunikační infrastruktury jsou pod neustálým tlakem v rámci garance poskytování kvalitnějších služeb a vysoké spolehlivost svých dodávek a zároveň neustálého snižování provozních nákladů a optimalizace investic.SAMO tuto problematiku řeší formou  efektivního poskytování informací o plánované výstavbě, která je vhodná pro sdílení nákladů na výstavbu pasivní infrastruktury pro elektronické komunikační sítě.

Proč SAMO?

Podpora předvídánía zvládání zvýšené poptávky po dodávce služeb infrastruktury. Zvýšená spokojenost občanů se spolehlivostí služeb infrastruktury
Schopnostdosáhnout více s méně prostředky: efektivně řídit rizika spojená se stárnutím infrastruktury
Splněníregulatorních požadavků a jednoduché vykazování

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US