VEŘEJNÝ SEKTOR
VEŘEJNÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ SEKTOR

Efektivní informovanost veřejného sektoru

Naše nabídka je postavena na speciálních technických řešení pro úřady a instituce, které spravují rozsáhlé pozemky (katastr nemovitostí, zemědělství, lesy, řeky apod.).

Confident businessman sitting on a desk with his coworkers in the backgroundSAMO poskytuje jednoduchou, automatizovanou, bezproblémovou a bezpečnou komunikaci s externími subjekty a interními uživateli. Náš systém může být snadno integrován do portálových řešení. Podporuje procesy a činnosti, u nichž lze využít vlastní nebo externí geografická data nebo procesy, ve kterých mají být data zveřejněna nebo poskytnuta.

Reprezentace dat v mapě poskytuje uživateli výrazně vyšší užitné vlastnosti, díky nesrovnatelně vyšší informační hodnotě na rozdíl od textových formátů dat. Například kvalita ovzduší může být prezentována na mapě velmi názorným způsobem, kdy barva oblasti odpovídá naměřeným hodnotám kvality ovzduší v dané lokalitě.

SAMO podporuje procesy a činnosti související s převzetím dat a služeb od poskytovatelů, a naopak, procesy poskytování dat a služeb veřejnosti a registrovaným uživatelům, včetně poskytování dat a služeb za úplatu.
Naše řešení slouží také ke komunikaci uvnitř veřejné správy. SAMO podporuje implementaci pravidel evropské směrnice INSPIRE. (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě), která specifikuje obecná pravidla pro vytvoření Evropské prostorové datové infrastruktury pro podporu environmentální politiky.

Proč SAMO?

Efektivní poskytování služebexterním subjektům v režimu 24x7. Řešení SAMO mohou být snadno začleněna do webových portálů
Široké spektrumnástrojů a funkcí pro pořizování, aktualizaci a kontrolu dat, dávkový vstup dat, analýza dat
Sjednocenía optimalizace procesů - podpora pro standardizaci procesů a norem pro výměnu dat
Soulads legislativními požadavky; efektivní vykazování legislativních a regulatorních požadavků
Zlepšení zákaznických služeb- zpracování žádostí, vydávání vyjádření a podpora při vyřizování stížností
Zvýšení produktivity- minimalizace manuální práce operátorů při poskytování informací vede k úspoře interních nákladů

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US