AG PORTAL
AG PORTAL Geoportál

AG PORTAL

Geoportál

Asseco Geoportál (AG Portál) přináší do oblasti portálových řešení a internetu nové možnosti díky využití dat a funkcí geografických informačních systémů.

AGPNaše řešení poskytuje jednoduchou, automatizovanou, bezproblémovou a bezpečnou komunikaci s externími subjekty a interními uživateli. Podporuje procesy a činnosti, u nichž lze s výhodou využít vlastní či externí geodata, nebo procesy, při nichž je třeba data publikovat či poskytovat.

Komponenty AG portálu mohou být integrovány do korporátních portálových řešení. Mapy, technické výkresy, schémata a fotomapy výrazně přispívají ke srozumitelnosti a snadné ovladatelnosti systému. Prezentace dat v mapě, například výsledků zpracování úloh z oblasti business inteligence přináší uživateli podstatně vyšší užitnou hodnotu díky nesrovnatelně vyšší vypovídací schopnosti oproti běžným datovým sestavám.

AG portál je možno využít i pro podporu procesů a činností, které souvisejí s přebíráním dat a služeb od poskytovatelů a naopak s poskytováním dat a služeb veřejnosti a registrovaným uživatelům, včetně poskytování dat a služeb za úplatu. AG portál slouží také ke komunikaci v rámci veřejné správy – ke komunikaci s obcemi včetně registru prostorových informací.

 

Další motivace pro implementaci řešení na bázi AG Portálu

Významnou motivací k realizaci Geoportálu může být i iniciativa Evropské komise INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), která stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat – na podporu environmentálních politik. Dle této směrnice musí poskytovat prostorová data:

  • správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
  • právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,
  • právnické nebo fyzické osoby pověřené výše uvedenými povinnými poskytovateli poskytováním služeb ovlivňujících životní prostředí,
  • obce – pouze pokud jim to ukládá zvláštní předpis.

AG portál slouží jako transformační vrstva pro poskytování dat a služeb v souladu s INSPIRE.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Hlavní výhody

*
Řešeníje bez problémů schopno obsloužit stovky uživatelů a garantovat požadované odezvy včetně efektivního monitoringu systému
Splněnílegislativních požadavků na poskytování dat
Uživatelsky přívětivéposkytování služeb externím subjektům v režimu 24x7
Zajištěníkonkurenční výhody podporou standardizace procesů
Zvýšení produktivity práce- výraznou automatizací procesů komunikace s veřejností, minimalizací ruční práce operátorů a s tím spojenou úsporu interních nákladů

Shrnutí

Využití dat a funkcí geografických informačních systémů
Bezpečná komunikace s externími subjekty a interními uživateli
integrace do firemních portálových řešení
kvalitní výstupy
Podpora procesů a činností ve vztahu k přejímání údajů a dat
Vhodné řešení pro efektivní komunikaci
Dokumenty ke stažení

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US