SAMO DTM
SAMO DTM Digitální Technické Mapy

SAMO DTM

Digitální Technické Mapy

Digitální technická mapa

Účelem Digitální technické mapy (DTM) je zajistit úplné a spolehlivé informace o základní prostorové situaci a existenci, umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů. DTM tedy slouží pro přípravu a realizaci staveb, podporu stavebního řízení, pro územní plánování, správu a rozvoj majetku včetně jeho pasportizace, správu a rozvoj dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy spojené s výkonem veřejné správy.

Řešení Asseco nabízí podporu celého procesu tvorby a správy DTM jak na straně správců základní prostorové situace (úroveň krajů a měst), tak na úrovni vlastníků, správců a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. Jako základ celého řešení je využita platforma SAMO, s využitím modulů jak pro desktop tvorbu a aktualizaci dat, tak serverových částí pro agendová řešení a tvorbu portálů.

 


Základní funkcionalita

 • Mapový klient
 • Správa základní prostorové situace
 • Správa a řízení procesů aktualizace technické a dopravní infrastruktury
 • Výdejní modul
 • Evidence aktualizačních podkladů
 • Evidence vlastníků, správců a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury
 • Reklamační řízení
 • Vyjadřování k existenci infrastruktury
 • Správa metadat
 • Tvorba a publikování opendat
 • Správa stavebních celků pro evidenci staveb
 • Statistické a manažerské výstupy
 • Interoperabilita v kontextu národních sdílených služeb eGovernmentu a požadavků Evropské komise

Hlavní benefity

Efektivní řízení a standardizace procesů správy DTM

 • Správa základní prostorové situace
 • Správa technické a dopravní infrastruktury
 • Vydávání vyjádření k existenci sítí
 • Vydávání digitálních dat pro potřeby investičních akcí
 • Poskytování dat pro ÚAP
 • Publikace a poskytování dat webovými službami
 • Registrace, monitoring a správa žádostí

 

Shrnutí

Výrazná automatizace procesů, minimalizace ručních prací operátorů a s tím spojená úspora interních nákladů
Efektivní poskytování služeb externím subjektům v režimu 24x7
Splnění legislativních požadavků
Řízený přístup uživatelů
Minimalizace zátěže produktivní databáze
Bezproblémové provozování informačního systému a efektivní monitoring systému

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US