SAMO
SAMO Strategic Asset Management & Operations

SAMO

Strategic Asset Management & Operations

Správci infrastrukturního majetku jsou pod neustálým tlakem, neboť musí zajistit poskytování lepších služeb zákazníkům a dosahování vysoké spolehlivost svých dodávek při současném snižování provozních nákladů a optimalizaci investic.

Systémy pro správu aktiv nyní získávají mnohem více údajů o zařízeních prostřednictvím měřidel, čidel a dalších inteligentních zařízení. Tato komplexní data umožňují spravovat infrastrukturu strategicky. Naše modulární řešení mohou kombinovat všechny tyto informace a dát jim využitelný smysl.

Po 27 letech vývoje jednotlivých komponent Enterprise Asset Management systému můžeme nabídnout komplexní integrované softwarové řešení modulárně sestavené do komplexního systému Strategic Asset Management&Operations (SAMO). Naše řešení poskytuje pokročilé analytické nástroje, které pomáhají řídit index spolehlivosti všech důležitých komponent:

  • která zařízení jsou nejkritičtější pro provoz celé infrastruktury,
  • kde je možné dosáhnout maximální efektivity využitím provozních nákladů na údržbu či raději využít investici k zajištění spolehlivosti soustavy,
  • vytváření sofistikovaných reportů regulačním orgánům, které podporují informace o uznatelných nákladech.

Hlavní výhody

*
Centralizacedat o distribučních aktivech a propojení technických a ekonomických dat
Podporapro simulaci různých scénářů budoucího vývoje stavu aktiv společnosti díky možnosti změny mnoha různých vstupních parametrů modelu
Snižování nákladů na údržbua odstraňování poruch - optimalizace plánování a řízení provozních a investičních výdajů společnosti
Unikátní podkladypro hodnocení technického stavu síťových aktiv opírající se o historická data a vybraná kritéria
Zajištěnílegislativních požadavků (výkazy pro regulátora, kvalifikovaná predikce, dlouhodobé plány investic)
Zvýšeníobjektivizace rozhodování prostřednictvím transparentních metodik a modelů

Shrnutí

Naše řešení pomůže odpovědět, zda finanční prostředky na údržbu a opravy a vynakládané investice odpovídají reálným potřebám provozních aktiv.
SAMO umožní vytěžit a homogenizovat data ze současných heterogenních systémů a je kvalitním základem pro následné analýzy, simulace a reporty.
Modularita systému umožňuje začlenění stávajících uživatelských aplikací do komplexního řešení pro správu infrastrukturního majetku, případně je možné nasadit pouze některé moduly.
Jednotlivé moduly SAMO lze snadno integrovat s dalšími řešeními do funkčního celku například s řešeními SAP, různými SCADA systémy, nebo EAM či HR.
Dokumenty ke stažení

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US