TOMS
TOMS Provozně-technický informační systém

TOMS

Provozně-technický informační systém

TOMS je provozně-technický informační systém zahrnovaný do kategorie systémů EAM (Enterprise Asset Management), který podporuje procesy údržby, provozu, plánování a výstavby aktiv (typicky distribučních sítí).

TOMS_planning_areas_documents_of_construction

TOMS je velmi úzce spojen s databází technické evidence a systému technické dokumentace aktiv a rozšiřuje tyto záznamy o údaje o “událostech” (závadách, plánované údržbě apod.).

Produkt je určen pro podporu klíčových procesů společností spravujících rozsáhlá aktiva,  vytváří předpoklady pro trvalé snížení nákladů na rozvoj, výstavbu a údržbu aktiv, zkrácení čekacích dob na opravy a odstranění výpadku, minimalizování ztrát způsobených přerušením dodávek média či služby a poskytuje další možnosti, jak optimalizovat podnikové zdroje a rezervy.

TOMS pokrývá celý životní cyklus aktiv – od správy požadavků přes plánování a projektování, vlastní výstavbu až po řízení údržby a provozu.
Cyklus začíná ve fázi plánování činností údržby a zahrnuje různé kroky řízení prací počínaje přípravou plánovaných aktivit a pracovních příkazů až do vytvoření podkladů pro hodnocení nákladů na práci a údržbu. Modul také umožňuje registraci poruchy a plánování práce pro odstranění poruchy a vytváření žádostí o odpojení pro potřeby přípravy plánovaných činností.
Funkčnost produktu může být efektivně zvýšena integrací s prostorově orientovanou databází aktiv (GIS LIDS) a s mobilním řešením pro řízení pracovníků v terénu WFMS.

TOMS poskytuje podporu též oddělení rozvoje správce aktiv, zejména podporou procesů plánování investic na výstavbu či rekonstrukci a posuzování a vypořádání požadavků a stížností zákazníků.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Hlavní výhody

*
Evidencehistorie zásahů na objektech technické evidence
Minimalizaceztrát způsobených přerušením dodávky média či služby
Optimalizacepodnikových zdrojů a rezerv
Podporalegislativních požadavků (výkazy pro regulátora, hlášení bezproudí, sledování doby nedodávky, zajištění připojení zákazníků do sítě atd.)
Podporatvorby standardů v oblasti údržby (preventivní, spolehlivostní (RCM), řízená událostmi (event-driven), prediktivní). Implementace efektivní struktury technického pracovního příkazu s vazbou na ERP.
Průběžné snižovánínákladů na rozvoj, výstavbu a údržbu
Sjednocení a optimalizacepracovních postupů. Podpora zavedení systému managementu provozních činností v souladu s normou ISO 55000 Asset Management
Zkrácenílhůt oprav, zkrácení doby odstávek
Zkvalitnění zákaznických služeb- oznamování výpadků a prací, podpora Call centra, zpracování žádostí, vystavování vyjádření, podpora při vyřizování stížností

Shrnutí

Využití záznamů technické evidence
Zahrnuje podporu celého životního cyklu práce související s údržbou a opravami aktiv
registrace poruchy a plánování práce na odstranění poruchy
Navrhování technického řešení stavby
Kalkulace rozpočtu stavby
Stanovení požadavků na materiál
Porovnání plánovaných nákladů proti skutečným nákladům
Dokumenty ke stažení

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US