TOMS
TOMS Provozně-technický informační systém

TOMS

Provozně-technický informační systém

TOMS je provozně-technický informační systém zahrnovaný do kategorie systémů EAM (Enterprise Asset Management), který podporuje procesy údržby, provozu, plánování a výstavby aktiv (typicky distribučních sítí).

TOMS_planning_areas_documents_of_construction

TOMS je velmi úzce spojen s databází technické evidence a systému technické dokumentace aktiv a rozšiřuje tyto záznamy o údaje o “událostech” (závadách, plánované údržbě apod.).

Produkt je určen pro podporu klíčových procesů společností spravujících rozsáhlá aktiva,  vytváří předpoklady pro trvalé snížení nákladů na rozvoj, výstavbu a údržbu aktiv, zkrácení čekacích dob na opravy a odstranění výpadku, minimalizování ztrát způsobených přerušením dodávek média či služby a poskytuje další možnosti, jak optimalizovat podnikové zdroje a rezervy.

TOMS pokrývá celý životní cyklus aktiv – od správy požadavků přes plánování a projektování, vlastní výstavbu až po řízení údržby a provozu.
Cyklus začíná ve fázi plánování činností údržby a zahrnuje různé kroky řízení prací počínaje přípravou plánovaných aktivit a pracovních příkazů až do vytvoření podkladů pro hodnocení nákladů na práci a údržbu. Modul také umožňuje registraci poruchy a plánování práce pro odstranění poruchy a vytváření žádostí o odpojení pro potřeby přípravy plánovaných činností.
Funkčnost produktu může být efektivně zvýšena integrací s prostorově orientovanou databází aktiv (GIS LIDS) a s mobilním řešením pro řízení pracovníků v terénu WFMS.

TOMS poskytuje podporu též oddělení rozvoje správce aktiv, zejména podporou procesů plánování investic na výstavbu či rekonstrukci a posuzování a vypořádání požadavků a stížností zákazníků.

Jak to funguje?

Jak to funguje?

Hlavní výhody

Evidencehistorie zásahů na objektech technické evidence
Minimalizaceztrát způsobených přerušením dodávky média či služby
Optimalizacepodnikových zdrojů a rezerv
Podporalegislativních požadavků (výkazy pro regulátora, hlášení bezproudí, sledování doby nedodávky, zajištění připojení zákazníků do sítě atd.)
Podporatvorby standardů v oblasti údržby (preventivní, spolehlivostní (RCM), řízená událostmi (event-driven), prediktivní). Implementace efektivní struktury technického pracovního příkazu s vazbou na ERP.
Průběžné snižovánínákladů na rozvoj, výstavbu a údržbu
Sjednocení a optimalizacepracovních postupů. Podpora zavedení systému managementu provozních činností v souladu s normou ISO 55000 Asset Management
Zkrácenílhůt oprav, zkrácení doby odstávek
Zkvalitnění zákaznických služeb- oznamování výpadků a prací, podpora Call centra, zpracování žádostí, vystavování vyjádření, podpora při vyřizování stížností

Shrnutí

Využití záznamů technické evidence
Zahrnuje podporu celého životního cyklu práce související s údržbou a opravami aktiv
registrace poruchy a plánování práce na odstranění poruchy
Navrhování technického řešení stavby
Kalkulace rozpočtu stavby
Stanovení požadavků na materiál
Porovnání plánovaných nákladů proti skutečným nákladům
Dokumenty ke stažení