Reference

Vybrané reference

Reference 1

ARiMR je polská zemědělská akreditovaná platební agentura zodpovídající za rozdělování evropských dotací pro oblast zemědělství, která využívá systém evidence pozemků – Land Parcel Identification System (LPIS) založený na řešení SAMO. Náš produkt je plně v souladu s požadovanou legislativou, garantuje kontrolu zpracovávaných dat pro výpočet dotací, identifikuje a spravuje „nesrovnalosti“ v katastrálních mapách a nabízí…

Reference 2

Předmětem této zakázky byla kompletní dodávka provozně-technického informačního systému, založeného na implementaci softwarových produktů GIS LIDS, TOMS, AGPortal Technology a Work Force Management System a služeb ICT s tím souvisejících.

Reference 3

Předmětem dodávky byl projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS), v rámci něhož byly poskytnuty služby na implementaci geografického informačního systému (GIS) a portálu územního plánování (dále jen „Nástroje ÚAP – Portál ÚP“) a dále technologie a služby na zpracování a aktualizaci dat Účelové katastrální mapy na území Olomouckého kraje.

Reference 4

Předmětem zakázky byla dodávka provozně-technického informačního systému, založeného na implementaci softwarových produktů SAMO:TOMS, SAMO:WFMS a služeb ICT s tím souvisejících (optimalizace procesů, vývoj rozhraní, migrace dat, podpora provozu).

Reference 5

Geografický informační systém LIDS pro řízení provozu elektrorozvodných, plynárenských a telekomunikačních sítí a dalšího vybavení včetně větrných turbín a provozně-technický systém TOMS pro údržbu sítí stejně jako 18 dalších typů zařízení pro město Freudenstadt a okolí.

Reference 6

LIDS pro správu všech infrastrukturních sítí: elektřina, plyn, veřejné osvětlení a telekomunikační sítě.

Welcome!

Are you interested in sophisticated solution SAMO? Do not hesitate and CONTACT US