SAMO – Platforma pro řešení správy aktiv

Rychlé nasazení informačního systému

SAMO představuje sadu softwarových řešení sloužících pro průmyslová odvětví v oblasti podnikových informačních systémů správy aktiv, včetně technické dokumentace/GIS, provozu a údržby, výstavby a správy pracovních sil, spolu s pokročilými funkcemi na podporu integrity/zdraví majetku, predikcí budoucích požadavků, dálkového řízení a dalších.

Hlavní součástí řešení je platforma SAMO a předem připravené šablony jako SAMO EAM, SAMO LIDS a SAMO Workforce.

Platformu SAMO lze samostatně používat pro rychlý rozvoj informačních systémů použitelných ve veřejné správě a/nebo v komerčním sektoru.

SAMO Processes & Workflows
Procesy a pracovní postupy
SAMO Transparency
Transparentnost
SAMO Asset Life Cycle
Životní cyklus aktiv
SAMO Technical Information
Technické informace
Icon Cost Information
Informace o nákladech

Kdo jsou uživatelé našich řešení?
SAMO se používá v mnoha průmyslových odvětvích a ve společnostech nebo institucích všech velikostí.

Utility

Přehled řešení SAMO
Jedna platforma pro celé vaše podnikání!

SAMO EAM
SAMO Portal
SAMO DTM
SAMO LIDS
SAMO Workforce
SAMO AIS

S čím vám můžeme pomoci?