SAMO DTM

Digitální technická mapa k vašim službám

Účelem Digitální technické mapy (DTM) je poskytnout úplné a spolehlivé informace o základní prostorové situaci a existenci, umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů. SAMO DTM slouží při přípravě a realizaci staveb, podpoře stavebního řízení, k územnímu plánování, správě a rozvoji majetku včetně jeho pasportizace, správě a rozvoji dopravní a technické infrastruktury a k dalším agendám spojeným s výkonem veřejné správy.

SAMO DTM nabízí podporu pro celý proces tvorby a řízení DTM jak ze strany správců základní prostorové situace (úroveň regionů a měst), tak na úrovni vlastníků, správců a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. Platforma SAMO se používá jako základ celého řešení, zatímco ostatní moduly SAMO podporují tvorbu i aktualizaci dat, stejně jako řešení agendy a tvorbu portálů.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Rychlá aktualizace různých typů technické a dopravní infrastruktury.

Snadný způsob, jak splnit požadavky právních předpisů.

Podpora formátů DGN, DWG, SHP a mezinárodně výměnných formátů, např. JVF DTM (CZ)

Polo/automatizované oznámení a rozhodnutí založená na pravidlech – výchozí bod pro umělou inteligenci.

Adaptabilní datový model.

Bohatá pracovní sestava pro vytváření výstupů.

Shoda s předpisy a zkušenosti zákazníků - monitorujte a reportujte kvalitu provozu, podporujte podnikatelské akce.

Podpora integrace do intranetových/internetových řešení a služeb.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO DTM na všech svých zařízeních

SAMO DTM

S čím vám můžeme pomoci?