SAMO EAM

SAMO EAM

Komplexní správa podnikového majetku

SAMO EAM je technický informační systém zařazený do třídy systémů označovaných jako Enterprise Asset Management (EAM).

SAMO EAM podporuje procesy údržby, provozu, plánování a výstavby vlastníků a provozovatelů rozsáhlých aktiv, infrastrukturálního majetku.

SAMO EAM je úzce propojen s registrem aktiv a databází dokumentace majetku. Tyto záznamy rozšiřuje o údaje o „událostech“ (poruchy, plánovaná údržba …).

SAMO EAM je navržen tak, aby podporoval hlavní obchodní procesy společností v oblasti správy a provozu majetku. Současně, vytváří základ pro kontinuální snižování nákladů na rozvoj, výstavbu a údržbu, snižování čekací doby na opravy, dobu trvání výpadků, minimalizaci ztrát způsobených přerušením dodávek služeb. Také podporuje možnosti optimalizace podnikových zdrojů a rezerv.

SAMO EAM pokrývá celý životní cyklus majetku – od správy požadavků, plánování, návrhu a výstavby či renovace, údržby až po demontáž a výměnu. Slouží také oddělením provozu a údržby k pravidelnému plánování a nejlepším odhadům správného načasování úkolů v preventivní a prediktivní údržbě. Významně také pomáhá při řešení požadavků a stížností zákazníků.

 

Možnosti SAMO EAM lze efektivně rozšířit integrací s ostatními SAMO moduly, jako je prostorově orientovaná databáze aktiv/GIS řešení SAMO LIDS nebo řízení prací SAMO Workforce.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Jasný přehled o provozovaném, resp. vlastněném majetku a jeho stavu - komplexní dokumentace, vč. nástrojů pro sběr a aktualizaci dat.

Zvýšená produktivita – zaměřte se na obchodní logiku a pracovní postupy pro sdílení správných informací ve správný čas.

Flexibilní integrace pomocí průmyslových standardů s využitím transparentních metodik a osvědčených postupů.

Pokročilá správa aktiv pomocí nástrojů pro simulace různých scénářů budoucího stavu majetku.

Poloautomatizovaná oznámení a rozhodnutí založená na pravidlech - výchozí bod pro umělou inteligenci.

Shoda s předpisy a zkušenosti zákazníků - monitorujte a reportujte kvalitu provozu, podporujte podnikatelské akce.

Optimalizace CAPEX a OPEX - správné plánování, prediktivní odhady a provádění údržby just-in-time s propojením technických a ekonomických dat.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO EAM na všech svých zařízeních

SAMO EAM Devices

S čím vám můžeme pomoci?