SAMO LIDS

SAMO LIDS

Systém pro dokumentaci infrastruktury a GIS

SAMO LIDS je otevřený geografický informační systém a registr majetku postavený na osvědčených průmyslových normách a prvotřídních informačních technologiích určených k zachycení, správě, analýze a zobrazení sémantických a prostorově orientovaných dat.

SAMO LIDS je základním nástrojem a bází dat pro společnosti spravující rozsáhlý majetek, veřejnou a soukromou infrastrukturu, rozsáhlé nemovitnosti, velké průmyslové oblasti, doly atd.

SAMO LIDS nabízí pohodlný přístup k popisným a geografickým datům, jednoduché vytváření dotazů, vysoce kvalitní mapové výstupy, topologické operace a trasování a také publikování dat (např. Open Data, INSPIRE).

SAMO LIDS poskytuje obecnou funkci 2D/3D GIS i specializovaná řešení např. pro trasování, podélné řezy, staničení, detailní správu optických vláken, CAD integraci atd.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Efektivní nástroje pro sběr a údržbu dat.

Osvědčené, flexibilní datové modely a průmyslová řešení.

Správa rastrových dat (např. letecké snímky).

Speciální řešení pro správu optických sítí.

Flexibilní integrace CAD a více možností importu/exportu.

Synchronizované zadávání dat offline se správou konfliktů.

Špičkové tematické výstupy, výstupní sestavy, detaily, schémata, podélné profily atd.

Prostorové a topologické prvky.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO LIDS na všech svých zařízeních

SAMO LIDS

S čím vám můžeme pomoci?