SAMO Workforce

SAMO Workforce

Efektivní správa týmů

Efektivní a vysoce kvalitní řízení pracovních sil je klíčem k úspěšné a efektivní organizaci. SAMO Workforce je podnikový systém řízení pracovních požadavků a řízení pracovních sil (WFM), který efektivně a flexibilně optimalizuje dostupné lidské zdroje, potřebné vybavení a požadavky v měnících se podmínkách.

Možnosti modulu podporují činnosti související se zaměstnanci, jako je shromažďování požadavků, přijímání žádostí, plánování zdrojů, materiálové rezervace, poloautomatické generování pracovních plánů, distribuce informací pracovníkům, podpora mobilních posádek související dokumentací (včetně off-line stavů), komunikace dispečera s posádkou a zpětná vazba o splněných úkolech (včetně strávených hodin, použitého materiálu a mechanizace). Podporuje také plánování pohotovostního plánu a poskytuje přehled o plánovaných absencích.

Pohotovostní plánovací a monitorovací část SAMO Workforce podporuje funkce dispečerského prostředí.

Mobilní část SAMO Workforce přináší optimalizovaný přístup ke všem datům a procesům, včetně funkcí GIS. Modul je k dispozici na jakémkoli mobilním zařízení, což optimálně a efektivně pomáhá řídit terénní pracovníky a/nebo mobilní posádky. SAMO Workforce nabízí online/offline funkce pro platformu Android (iOS na vyžádání). Pomocí SAMO Workforce můžete okamžitě předávat potřebné informace, infomace o změnách nebo prioritních požadavcích terénním pracovníků a stejně tak vykazovat strávený čas, výdaje na vozidlo nebo spotřebu materiálu.

SAMO Workforce je připraven podporovat jakýkoli druh úkolů vytvořených v rámci údržby a provozu nebo činností výstavby anebo jiných služeb, a dodávat je příslušnému pracovnímu týmu nebo jednotlivému zaměstnanci.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Jedna žádost na všechno – pokrývá veškeré kroky od odeslání pracovního požadavku, jeho naplánování, přiřazení zdrojů, po podpory při výkonu práce na místě, včetně získání údajů o provedení požadované práce.

Okamžitý přehled o stavu a místě všech pracovních úkolů a přístup ke všem souvisejícím informacím, jako jsou zdrojové procesy, informace o majetku, dokumenty atd.

Nižší mzdové náklady díky lepším využitím pracovních sil v terénu.

Zvýšená efektivita s řádným plánováním cestovních tras.

Zkrácení doby nastavení a demontáže pro mobilní posádky - začněte ``z domácí kanceláře``, méně času na schůzky/ nečinnost.

Poskytování informací prostřednictvím flexibilní integrace back-endu do systémů centrální správy, jako je ERP, GIS a další.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO Workforce na všech svých zařízeních

SAMO Workforce

S čím vám můžeme pomoci ?