Transportation Infrastructure

Dopravní infrastruktura

Podpora provozovatelů dopravní infrastruktury

Cílem organizací, které spravují dopravní infrastrukturu, je nabídnout dopravcům vysoce kvalitní a bezpečné služby ve všech ohledech. Systém SAMO je navržen tak, aby podporoval provozovatele dopravní infrastruktury sledováním aktuální dopravní situace, zajišťuje řízení provozu prostřednictvím telematických zařízení a poskytuje dopravní informace prostřednictvím značek, odesílání RDS-TMC a internetu. Naše řešení také podporuje plánování, řízení a kontroly výkonu údržby na daném úseku a dálničním vybavení. SAMO je základním kamenem ICT dopravní infrastruktury.

Naše řešení může pomoci provozovatelům dopravní infrastruktury se sledováním a řízením bezpečného provozu, řízením údržby dopravní sítě, sledováním kvality dopravních tras apod.

SAMO rovněž podporuje instituce v rámci integrovaného záchranného systému propojením dopravních telematických systémů s integrovanými státními záchrannými systémy a bezpečnostními systémy, zajištěním lepší reakce při řešení mimořádných událostí, nehod, lepší prevencí mimořádných událostí s dopady na životní prostředí atd.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Moderní systém pro podporu řízení, provozu a údržby dopravních sítí.

Podpora řízení dopravy a provozu na dálnicích.

Poskytování dopravních informací řidičům pomocí informačních zpráv o povětrnostních podmínkách, hustotě provozu a stavu silnic.

Efektivní plánování a řízení údržby zařízení a úseků dálniční sítě.

Centralizované ukládání dat.

Integrace s ostatními aplikacemi.

S čím vám můžeme pomoci?