Energetika, ropa a plyn

Komplexní prostředí pro obchodní procesy

Komplexní prostředí SAMO jako systému Enterprise Asset Management hraje roli jednoho z hlavních pilířů vytváření hodnot a dosahování strategických cílů ve zpracujícím řetězci ropy a plynu, od těžby, přes transport, zpracování a distribuci a to i v oblasti energie.

Komplexní rámec systému Enterprise Asset Management podporuje všechny definované procesy provozu a údržby

jednotným způsobem a zvažuje všechny související standardy správy aktiv. ISO (např. 55000) a řízení bezpečnosti procesů (např. API-RP 750 nebo pokyny CCPS) s cílem poskytnout zaměstnancům přesné a aktuální informace.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Podpora udržitelné výroby prostřednictvím dat v reálném čase.

Zvyšte flexibilitu a odolnost operací, podnikových procesů.

Optimalizujte využití zařízení, minimalizujte výpadky, prodlužte životnost výroby.

Lepší, včasná, mobilní nebo vzdálená komunikace.

Komplexní podávání zpráv, a to jak interním, tak externím regulačním orgánům.

Efektivní řízení rizik.

S čím vám můžeme pomoci?