Industry

Průmysl – petro/chemický průmysl, automobilový průmysl, výrobní podniky a další

Komplexní informace pro podporu manažerů v průmyslových oblastech

Správci majetku a zařízení průmyslových areálů, závodů a budov jsou neustále pod tlakem, aby poskytovali vynikající služby zákazníkům a dobrou spolehlivost svých dodávek a současně snižovali provozní náklady a optimalizovali investice.

SAMO poskytuje komplexní informace na podporu činností v oblasti provozu a údržby zařízení.

Kromě podrobné evidence majetku systém podporuje procesy správy v oblastech: pronájem, leasing, údržba, zajištění bezpečnosti, záznamy o spotřebě energie atd.

Důležitým prvkem je použití záznamů pro výpočty daně z nemovitostí, včetně tvorby daňových přiznání a jiných souvisejících plateb/výnosů.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS
Facility Management

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Mějte spokojenost svých zákazníků pod kontrolou prostřednictvím řízení spolehlivostí vašich služeb.

Splňujte stanovené požadavky úroveň vašich služeb, optimalizujte investice a proaktivně řiďte rizika.

Schopnost dosáhnout více efektu s méně zdroji: efektivní řízení rizik spojených se stárnoucí infrastrukturou.

Kvalitní majetková a stavební dokumentace - nezbytná pro krizové řízení.

Efektivní plnění legislativních a regulačních požadavků. Včasná plnění zákonných povinností minimalizuje riziko penalizace organizace.

Komplexní a přesné záznamy o nemovitých aktivech lze využít pro jednání s dodavateli (např. úklid, elektrická údržba).

S čím vám můžeme pomoci?