Ágazatok közszféra

Közszféra – Központi hatóságok és helyi önkormányzatok

Hatalom információszolgáltatásra a közszférában

Ajánlatunk speciális technikai megoldásokra épül a széles tájat (kataszter, mezőgazdaság, erdők, folyók stb.) Kezelő közhivatalok számára.

A SAMO egyszerű, automatizált, problémamentes és biztonságos kommunikációt biztosít külső alanyokkal és belső felhasználókkal. Rendszerünk integrálható portálmegoldásokba. Támogatja azokat a folyamatokat és tevékenységeket, amelyek során az ügyfél saját vagy külső geoadatait fel lehet használni, vagy azokat a folyamatokat, amelyekben az adatokat közzé kell tenni vagy rendelkezésre kell bocsátani.

A térképen megjelenített adatok lényegesen jobb hasznossági értéket biztosítanak a felhasználónak, összehasonlíthatatlanul nagyobb információs képességgel, szemben a szokásos adatjelentésekkel. Például a levegő minőségét nagyon szemléltető módon lehet megjeleníteni egy térképen, ahol a terület színe megfelel a hely levegőminőségének mért értékeinek.

A SAMO támogatja az adatok és szolgáltatások szolgáltatóktól való átvételével kapcsolatos folyamatokat és tevékenységeket, és fordítva, a nyilvánosság és a regisztrált felhasználók számára az adatok és szolgáltatások nyújtásának folyamatát, beleértve az adatok és szolgáltatások fizetés ellenében történő biztosítását.

Megoldásunk a közigazgatáson belüli kommunikációt is szolgálja. A SAMO képes kielégíteni az INSPIRE európai irányelv szabályainak végrehajtását. (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), amely meghatározza a környezetvédelmi politikákat támogató európai téradat -infrastruktúra létrehozásának általános szabályait.

Minden igényére
Elérhető megoldások

Eszköznyilvántartás
Létesítménygazdálkodás

Fejlessze napi tevékenységeit
Főbb előnyök

Széles spektrumú eszközök és funkciók az adatok rögzítéséhez, frissítéséhez és ellenőrzéséhez, kötegelt adatbevitelhez, adatelemzéshez.

Az ügyfélszolgálat javítása - kérések feldolgozása, nyilatkozatok kiadása és támogatás a panaszok kezeléséhez.

A jogszabályi követelményeknek való megfelelés, a jogszabályi és szabályozási követelmények hatékony jelentése.

Hatékony szolgáltatások nyújtása külső alanyoknak 24x7 üzemmódban. A SAMO integrálható más nyilvános portálrendszerekbe.

Termelékenység növelése - a nyilvánossággal folytatott kommunikáció jelentős automatizálása, a kezelők kézi munkájának minimalizálása, ami belső költségmegtakarítást eredményez.

A folyamatok egyesítése és optimalizálása. Támogatás nyújtása folyamatok és adatcsere -szabványok beállításához.

Miben segíthetünk?