Szektorok Smart City

Okos városok, önkormányzatok

Intelligens szolgáltatások a város lakói és látogatói számára

Az “okos város” koncepció lényege, hogy a település ismeri saját eszközeit, és alkalmazza a mai kor “okos” megoldásait egy élhetőbb város kialakítása érdekében.

Az okos várost annak “felhasználói” alkotják, akik az ott élő lakóközösséget, a látogatókat és turistákat jelentik, de a közigazgatás szereplői is ide sorolandók. Ezen csoportok mindegyikének megvannak a maga igényei, elvárásai és prioritásai, és befolyásolják, vagy akár meg is teremtik a város funkcióit, az életszínvonalat és a városi környezetet. Ez a városi környezet és az életszínvonal különböző összetevőkből tevődik össze – beépített, vagy éppen üres területekből, a város infrastruktúrájából és rendszereiből, amelyek mind összekapcsolódnak.

Az “okos város” koncepció egyik elsődleges célja, hogy a lakosságra és a látogatókra összpontosítva olyan fizikai helyszínt hozzon létre az interakcióhoz, amely támogatja az innovációt, a művészetet, a kultúrát és a gazdasági tevékenységeket. A lakosság ma már kézenfekvőnek veszi a fontos erőforrások rendelkezésre állását, a közbiztonságot és az igényes környezetet. A digitális forradalom idején azonban magától értetődővé válik annak lehetősége, hogy az emberek részt vegyenek a város működésének befolyásolásában, az információkhoz való online hozzáférésben és a hatóságokkal folytatott online kommunikációban.

A SAMO képes támogatni a közigazgatást, hogy az a megfelelő időben a megfelelő szolgáltatásokat és információkat biztosítsa az összes érintett számára.

Egyetlen platform minden igényére.
Elérhető funkciók

Eszköznyilvántartás
Létesítménygazdálkodás

Fejlessze napi tevékenységeit!
Főbb előnyök

Információgyűjtés és -csere - a nyilvánosságtól és/vagy az IoT technológia eszközeitől érkező adatok.

Előrejelzések - esetleges problémák feltárása és hatásuk minimalizálása.

Az erőforrások összehangolása a problémák hatékony és gyors kezelésére.

Gazdasági és környezeti működés.

A közszolgáltatási tevékenységek optimalizálása.

Hatékony közigazgatás.

A lakosság bevonásának lehetővé tétele.

IoT integráció és valós idejű adatok.

Érdeklik szolgáltatásaink?