Utility

Distribuční sítě

Sofistikované řešení pro distribuční společnosti

Distribuční společnosti a správci jiného rozsáhlého infrastrukturního majetku (např. obce, provozovatelé dopravní infrastruktury) jsou neustále pod tlakem, aby poskytovali lepší služby zákazníkům a vysokou spolehlivost svých dodávek a zároveň neustále snižovali provozní náklady a optimalizovali investice.

Pomocí první generace podnikových systémů správy majetku, geografických informačních systémů a systémů řízení získaly společnosti mnoho dat o svém majetku. V současnosti získávají distribuční společnosti informace o stavu svého majetku prostřednictvím senzorů, měřáků a dalších inteligentních zařízení. Tato komplexní data umožňují strategickou správu majetku.

Nová generace Enterprise Asset Management Systems je postavena na softwaru, který dokáže všechny tyto informace spojit a dát jim smysl. Naše inovativní řešení pomáhají dodavatelům lépe řídit náklady na nové investice nebo výměnu infrastruktury – a zároveň zvyšují spolehlivost, kterou zákazníci požadují a na které trvají regulační orgány. Pomocí našeho řešení mohou distribuční společnosti plnit požadavky na úroveň služeb, optimalizovat investice a proaktivně řídit rizika a současně na základě pokročilé analýzy stanovit lepší program péče o majetek.

S pomocí SAMO zlepšíte správu provozovaného majetku, maximalizujete dostupný potenciál, při zachování nebo i snížení finančních zdrojů, zajistíte hospodářský růst a současně přispějete k udržitelnosti životního prostředí.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Efektivní podávání zpráv a plnění regulačních požadavků.

Predikce zvýšené poptávky po nabídce médií.

Efektivní řízení rizik vyplývající ze stárnoucí infrastruktury.

Proaktivní řízení rizik.

Vysoce kvalitní služby.

Centralizované ukládání dat.

100% transparentnost ve všech procesech, 360° pohled na všechny činnosti.

S čím vám můžeme pomoci?