Campuses, Facility Management

Areály – Správa budov

Řešení pro organizace s velkým počtem nemovitých aktiv

Typickým klientem je organizace vlastnící nebo spravující rozsáhlý nemovitý majetek – pozemky, budovy, technické sítě, technologické celky.

SAMO slouží k vedení záznamů a správě nemovitého majetku organizace.

Naše řešení je určeno pro organizace s velkým počtem budov umístěných na rozsáhlém území, od administrativních center, průmyslových závodů, škol, nemocnic, státních institucí až po vlastníky rozsáhlých pozemků. Kromě podrobné evidence podporuje SAMO správu majetku v oblastech – pronájem, leasing, údržba, zajištění bezpečnosti, záznamy o spotřebě energie atd.

Důležitým prvkem je použití evidence nemovitých věcí pro výpočty daně z nemovitostí, včetně tvorby daňových přiznání a zpracování jiných plateb či výnosů souvisejících s nemovitostmi.

Systém je navržen jako otevřené řešení postavené na nejnovějších technologiích a mezinárodních standardech (XML, SOAP, Web Services atd.). Díky širokým možnostem parametrizace je systém schopen se přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka. V rámci implementace může být řešení propojeno s dalšími informačními systémy používanými v rámci společnosti (např. ERP, systém pro správu dokumentů, stávající GIS a správa zařízení nebo další systémy jiných poskytovatelů).

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

GIS
Facility Management

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Komplexní řešení pro evidenci záznamů o nemovitostech, s provázáním na úlohy údržby.

Výpočet daně z nemovitostí a další související kalkulace na základě přesných údajů, s maximální rychlostí s minimálními náklady.

Kvalitní majetková a stavební dokumentace - nezbytná pro krizové řízení.

Efektivní řízení rizik spojených se stárnoucí infrastrukturou.

Včasná plnění zákonných povinností, minimalizace rizika penalizace.

Centralizované ukládání dat.

S čím vám můžeme pomoci?