Splňujeme ty nejvyšší standardy

Vybrané reference

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Technologie SAMO podporuje procesy ARiMR pro příjem žádostí, jejich hodnocení a vyplacení dotací EU pro zemědělské odvětví v Polsku.

Brno water company (BVK)

BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. (BVK)

BVK představuje velkou skupinu uživatelů SAMO technologií v oblasti dokumentace (GIS) vodovodní a kanalizační sítě jako důležitý nástroj pro správu majetku.

Kromě GIS byl nedávno spuštěn portál pro vyjádření o existenci sítí.

Czech Mining Office (CBU)

Český báňský úřad / Státní báňská správa

ČBU nasadilo k 1.1.2020 nový agendový systém vybudovaný nad SAMO pro správu svých agend v oblasti dohledu nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, nakládáním s výbušninami, požární ochranou v podzemí a nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Německý dodavatel energie používá provozní systém správy aktiv SAMO TOMS pro plánování, výstavbu, údržbu, poruchy a výpadky.

Kromě toho ENNI využívá SAMO LIDS pro dokumentaci distribučních sítí (elektřina, plyn, voda, dálkové vytápění) a SAMO Portal jako online portál pro příjem požadavků na vyjádření o průběhu sítí a požadavků na výkopové práce pro realizaci přípojek.

Kanton Aargau

Odbor stavebního inženýrství kantonu Aargau ve Švýcarsku používá SAMO LIDS pro dokumentaci zařízení sledujících provozní a bezpečnostní situaci na veřejných prostranstvích, dálnicích a silnicích. Díky nově vytvořenému registru dokázalo oddělení výstavby přejít z dat založených na souborech, výkresech (PDF, CAD, rastrová data TIFF) na kompletní GIS systém.

V rámci projektu byla dokončena prvotní migrace dat, která zahrnovala kompletní digitalizaci cca 1900 rastrových/vektorových plánů všech stavebních objektů získaných za posledních 50 let.

Liechtensteinische Kraftwerke

Liechtensteinische Kraftwerke

LKW dodává elektřinu obyvatelům Lichtenštejnska. SAMO LIDS využívá pro dokumentaci státní energetické infrastruktury.

N-ERGIE Netz GmbH

N-ERGIE Netz GmbH

Provozovatel sítě se sídlem v Norimberku používá SAMO TOMS jako funkční systém správy a řízení aktiv v oblastech plánování, výstavby, údržby, poruch a výpadků. Rovněž využívá SAMO Portal pro vyjádření o průběhu sítí a sběr požadavků na výkopové (práce pro realizaci přípojek).

Prague Gas Distribution (PPDas)

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Pražská plynárenská Distribuce je významným uživatelem SAMO technologií, které slouží jako provozní a technický informační systém (SAMO TOMS), podpora mobilních pracovních posádek (SAMO WFMS), portál pro vyjádření o průběhu sítí a přijmu žádostí o připojení.

Všechna řešení jsou stabilní, integrovanou součástí celého informačního řešení PPD,a.s.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s.

Jedna z největších tepláren v České republice je dlouhodobým uživatelem SAMO technologií. Jedná se například o GIS řešení, provozně-technický informační systém, správu údržby a další moduly v oblasti správy distribuční sítě.

Od roku 2021 jsou SAMO moduly zaváděné také v oblasti výroby tepla.

Škoda Auto a.s.

ŠKODA AUTO a.s.

Škoda AUTO a.s. používá geografický informační systém (GIS) pro dokumentaci svých výrobních závodů a podporu správy aktiv, které umožňují snadný přístup k důležitým informacím, jednotnou registraci, aktualizaci a sdílení. SAMO LIDS byl vybrán a implementován v roce 1996. Od té doby spolehlivě slouží. Data jsou průběžně obohacována a aktualizována, jsou vyvíjeny další funkce a řešení je integrováno s dalšími firemními systémy (např. SAP).

Synthos S.A.

Synthos S.A.

Petrochemická společnost Synthos S.A. nasadila v roce 1997 GIS založený na technologiích SAMO LIDS jako jeden ze strategických nástrojů správy majetku. Řešení je vysoce ceněné a bylo představeno organizaci Synthos v Polsku.

Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG

Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG

TWL je energetická společnost využívající provozní systém správy majetku SAMO TOMS pro plánování, výstavbu, údržbu a řízení poruch nebo výpadky.

Kromě toho používá SAMO LIDS pro dokumentaci inženýrských sítí (elektřina, plyn, voda, dálkové vytápění, pouliční osvětlení, telekomunikace) a SAMO Portal jako online portál pro žádosti o síťová připojení, poskytuje seznam instalatérů, přijímá žádosti o výkopové práce, oznámení o poruchách a informace o probíhajících stavbách.

The Regional Authority of the Olomouc Region

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je provozovatelem krajského Portálu územního plánování, který poskytuje kompletní evidenci územně plánovací dokumentace (ÚPD) kraje i obcí a zejména evidenci a správu územně analytických podkladů (ÚAP). Nedílnou součástí jsou také nástroje GIS pro tvorbu a údržbu ÚAP a Mapový portál obsahující vrstvy ÚAP, ÚPD a poskytující službu Georeporty pro generování informací o technické infrastruktuře na dotčených parcelách.

Technologie SAMO LIDS je základní platformou pro GIS nástroje a Mapový portál již od roku 2013.

The State Land Office of the Czech Republic (SLO)

Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Agendový systém NAIS, vybudovaný na platformě SAMO, řeší veškeré úlohy SPU ČR, zahrnující hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví státu (původně ve správě Pozemkového fondu ČR), správu a převody zemědělských pozemků a agendu církevních restitucí. Součástí systému jsou i integrace na okolní systémy provozované v SPÚ.

Nedílnou součástí Platformy SAMO jsou nastroje, umožnující práci s prostorovými daty, které zahrnují sběr, analýzu, evidenci a zobrazování těchto dat. Plánovaný záměr projektu je zakomponování GIS funkcionality do systemu NAIS.

The Surveying and Mapping Authority

Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad odpovídá za tvorbu digitálního geografického modelu území České republiky – ZABAGED®, ze kterého jsou následně vytvářena státní mapová díla středních měřítek, a který je důležitým zdrojem informací pro datovou strukturu INSPIRE.
Technologie SAMO slouží jako páteřní systém ZABAGED již od roku 2006.

S čím vám můžeme pomoci?