SAMO Portal

SAMOPortal

Zákaznický rámec pro procesy a geoprostorová data.

SAMO Portal představuje moderní procesně orientovanou technologii pro implementaci portálů zaměřených na zákazníky, s využitím mobilních a integračních řešení. SAMO Portal nabízí nástroje pro standardizaci a automatizaci firemních procesů, pro efektivní monitorování těchto procesů a poskytování služeb v režimu 24×7, což vede k významným úsporám nákladů.

SAMO Portal automatizuje různé aktivity ve veřejné správě a komerčních sektorech. Zaměření na procesy přináší vysoké výhody v obousměrné komunikaci se zákazníky, externími subjekty a při zveřejňování různých typů dat veřejnosti, orgánům a/nebo registrovaným uživatelům.

Jednou z vysoce konkurenčních výhod je přirozené využití geografických dat v portálovém řešení. Příklady portálových řešení zahrnují procesy, jako je vydávání vyjádření o existenci sítí, zveřejňování územně analytických podkladů, poskytování údajů o aktuálním stavu infrastruktury, správu požadavků na služby a další.

Příklady pro realizaci obsahu portálu jsou:

  • Žádosti o připojení k distribuční síti
  • Žádosti o poskytnutí služby.
  • Žádosti o vytyčení sítí za účelem provádění výkopových prací.
  • Stahování dat digitálních technických map.
  • Informace o poruchách/výpadcích.
  • Portál statistického úřadu
  • Portál občana.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Efektivní způsob jednosměrné nebo obousměrné komunikace.

Optimalizovaný průvodce pro náhodné / jednorázové uživatele.

Sběr požadavků ve strukturované podobě - připraveno k automatizovanému zpracování.

Jednotné řízení procesů - pokrývající celý pracovní postup a použití adekvátních šablon výstupů.

24x7 ve službě – slouží všem odkudkoliv.

Dodržování regulačních/právních požadavků na pravidelné zveřejňování informací.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO portal na všech svých zařízeních

SAMO Portal

S čím vám můžeme pomoci?