SAMO AIS

SAMO AIS

Podpora administrativních procesů ve 21.století

SAMO AIS je modul pro podporu procesů veřejné správy. Dostupné funkce lze nakonfigurovat tak, aby podporovaly všechny procesy denních nebo strategických agend veřejné správy. Zahrnuje zadávání žádostí, vyhodnocovací pracovní postupy, oznamovací služby, analýzu dat, vedení informací v prostorových souvislostech (mapě), shromažďování připomínek a celkovou podporu rozhodnutí, které se zveřejňují automaticky v souladu s místními právními předpisy.

Všechny funkce jsou řízeny metadaty. Díky tomu mohou být aktualizované podle potřeby místními správci systému, nebo vytvořeny nové, včetně šablon a procesů. Díky obsaženým integračním nástrojům SAMO AIS také pomáhá eliminovat redundanci dat a minimalizuje jejich potřebný tok.

SAMO AIS je připraven k integraci do jiných systémů veřejné správy, využívat otevřená data z různých zdrojů, jako jsou centrální nebo federální registry veřejné správy (katastr, občané, obchodní subjekty, …) a zveřejňovat všechny informace v požadované formě a čase.

SAMO AIS může být úspěšně používán místním, ústředním nebo federálním orgánem jakéhokoli druhu, od malých obcí po ministerstva s celonárodní odpovědností.

SAMO AIS je způsob, jak vybudovat a udržet efektivní e-government země a přinést okamžitou hodnotu uživatelům a občanům.

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Logický a efektivní oběh informací a řízení procesů v místních nebo centrálních úřadech.

Unifikované úřední postupy podle definovaných procesů.

Efektivní synergie v komunikaci s veřejností prostřednictvím SAMO Portal.

Snadný přístup k vládním nebo obecním datům v jednom prostředí.

Jasná odpovědnost za přiřazené úkoly.

Integrace údajů vládních a obecních úřadů.

Přístup občanů a podniků k informacím a službám elektronické státní správy z různých médií (PC, notebook, smartphone, tablet).

Zvýšená otevřenost, transparentnost a odpovědnost veřejných správ.

Dostupné pro smartphony, tablety a stolní počítače
Používejte SAMO AIS na všech svých zařízeních

SAMO AIS

S čím vám můžeme pomoci?