Sectors Smart City

Smart City – Obce

Chytré služby pro občany a návštěvníky

Chytré město je organizace, která zná svůj majetek a chytře používá technologie, aby sloužila svým občanům a návštěvníkům.

Chytré město tvoří jeho uživatelé, které představují občané, návštěvníci, ale také veřejná správa. Každá z těchto skupin má své potřeby, ambice a priority a tím vliv na utváření funkce města, životní úroveň a městského prostředí. A toto městské prostředí a životní úroveň je tvořeno z různých komponent – zastavěných a nezastavěných oblastí, městské infrastruktury a služeb, stavu životního prostředí a dalších faktorů.

Jedním z hlavních cílů chytrého města je zaměření na obyvatele a návštěvníky, vytvoření reálného prostoru pro interakce, které podporují inovace, rozvíjejí umění, kulturu a ekonomickou aktivitu. Obyvatelé měst dnes považují dostupnost služeb, vysokou úroveň bezpečnosti a kvalitní životní prostředí za minimální standard. V době digitální revoluce se však samozřejmostí stává možnost zapojení lidí do ovlivňování chodu města, on-line přístupu k informacím a on-line komunikace s úřady.

SAMO je zde, aby pomohlo veřejné správě poskytovat řádné služby a informace všem zúčastněným ve správný čas.

Pro všechny vaše potřeby
Nabídka řešení

Facility Management

Zlepšete své každodenní podnikání
Hlavní výhody

Sběr a sdílení informací – vstupy od veřejnosti a/nebo IoT technologií.

Předvídáním problémů a minimalizace jejich dopadů – predikce.

Koordinace zdrojů pro účinnou a rychlou reakci na problémy.

Ekonomické a environmentální chování.

Optimalizace poskytování veřejných služeb.

Efektivní veřejná správa.

Zapojení občanů.

Integrace IoT a otevřená data.

S čím vám můžeme pomoci?